Yazara Açıklama

.Güncel Gastroenteroloji Dergisi; gastroenteroloji ile ilişkili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alışverişini sağlayacak sürekli bir yayındır.

Gönderilen yazılar Yayınlama ve İnceleme Kurulunun onayından geçtikten sonra yayınlanır.

Dergide yayınlanacak yazılar için resmi dil Türkçe olup, Türk dilinin yazım kurallarına uygun yazılması istenmektedir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır. Yabancı dilde yazılmış yazılara yer verilmeyecektir.

Ağırlıklı olarak eğitim amacı güden (belirli konulardaki) derleme (review) yazıların yanı sıra, klinik yaklaşımda yol gösterecek literatürle desteklenmiş, güncel inceleme ve gözlemlere ve gastroenteroloji alanındaki teknolojik gelişmelere, ilginç olgu sunumlarına ve belli oranda araştırma yazılarına da yer verilecektir. Yazarların kendi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmasına özen gösterilecektir.

Yazı kabulü guncel.tgv.com.tr adresinden ulaşılabilecek online olarak makale kabul ve değerlendirme sistemi üzerinden yapılacaktır. Sistem hazırlık aşamasında olduğundan yazıların bilgi@tgv.org.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yazıların her birine kontrol ve düzeltmeler için giderler karşılığı olarak 75.00 TL, Türkiye İş Bankası Abidinpaşa Şubesi, TGV Sağlık Malzemeleri Ltd. Şti. TR21 0006 4000 0014 2320 5124 42 Nolu TL Hesabına yatırılacak ve dekontunun kopyası yazıyla birlikte gönderilecektir.

 

Araştırma yazılarında;

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için gönderilmemiş olmaları gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir. Yayın için gönderilen yazıların geri alınması istenirse yazarın bir dilekçe ile başvurması gerekir.

Yazılar gönderilirken kontrol listesi izlenecek ve “Yayın Hakkının Devri Sözleşmesi” tüm yazarlarca imzalanacaktır.

Araştırma herhangi bir kuruluş tarafından maddi destek görmüşse makalenin başlığının son kelimesi üzerine yıldız (*) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilir.

Başlık sayfasında, yazarların adları açık olarak başlığın altında yer almalıdır. Soyadları üst simge ile numaralandırılarak yazarın akademik ünvanları ve çalıştıkları kurumlar açık şekilde dipnot olarak belirtilir. Yazışmalar için haberleşme adresi, telefon , e-posta adresi ve varsa faks numarası yazılmalıdır.

Derleme yazılar 10 sayfayı, olgu bildirileri 4 sayfayı geçmemelidir.

 

Özetler:

İngilizce Özet: Makale başlığı aynen İngilizceye çevrilerek yazılmalı ve altında en fazla 150 kelimeden oluşan özet yer almalıdır.

Türkçe özet: En fazla 150 kelime olmalıdır.

Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak özetlerin altına yazılacaktır.

 

Özel Kurallar:

Dergiye yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:

Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Metinde Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, ve Kaynak başlıkları büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, ORCID numaraları (https://orcid.org/register), akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu, GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmeli, ardışık olarak numaralandırılmalı, hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde düzenlenmelidirler. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Mikroskopik şekillerde açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği de belirtilmelidir. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalı ve ana metin içinde kaynak listesinin sonrasında sunulmalıdır. Tablolar JPEG, TIFF ya da diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada alfabetik sıraya göre tanımlanmalıdır. Tablo genişlikleri dokuz ya da 18 cm olmalıdır. Tablo dipnotlarında üst simge harfler kullanılmalıdır. Tablolar her biri ayrı bir sayfaya arabik rakamlarla (Tablo 1, Tablo 2, .. gibi) yazılmalı, her tablonun başlığı olmalıdır. Yazılarda üç boyutlu şekil kullanılmamalıdır. İlaç isimleri etken madde adlarıyla yazılmalı, yazılım, tıbbi malzeme ve aygıt isimlerinde marka ve firma adı ile, şehir ve ülke bilgisi ana metin içerisinde sağlanmalıdır.

 

Kaynaklar:

İngilizce yazılmalıdır. Yazıda geçiş sırasına göre yazılması gereken kaynaklar metinde parantez içinde belirtilmelidir. Yayın için 25’i, olgu bildirilerinde 10’u geçmemelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 4 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 4 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp “et al.” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org).

Kaynak yazımı için örnek; (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayfa no’su belirtilmelidir.

Örnek: 1. Burns Jı. Radiation duodenitis. Proc Roy Soc Med 1971; 64:395-6.

Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. Örnek:

1.Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, (Eds.) Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992;1079-138.

2. Pope CE II. Anatomy and developmenta anomalies, In: Steisenger MH, Fordtran JS, Editors. Gastrointestinal disease, pathophysiology, diagnosis, management. Section A. The esophagus, 3rd ed. Philadelphia. Saunders 1983; 407-14.

 

Tıbbi sosyoloji, epidemiyoloji, etik ve sanat (karikatür, fotoğraf, dia) ile ilgili yazılarla renklendirilecektir.

Editöre Mektuplar Köşesi canlı tutularak yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkılarınızla birlikte, sorularınıza yer verilecek ve siz okuyucuların aktif katılım sağlanacaktır.

Doğrudan çeviri yazılar kabul edilmeyecektir. Derleme yazılarda en fazla iki yazar isminin bulunmasına dikkat edilecektir. Derleme yazılarında; İngilizce, Türkçe özet, anahtar kelimeler yer almayacaktır. Kaynaklar, resim, tablo ve grafikler araştırma yazılarında olduğu gibi yukarıda belirtilen şekilde yazılacaktır.

Görsel algılamayı ve okunabilirliği arttırmak amacıyla yazılar tablo ve şekillerden zengin olarak hazırlanmalı, çarpıcı noktalar farklı bir yazı karakteriyle yazılmalıdır.

Soru ve açıklamalı yanıt şeklinde düzenlenmiş yazılarınız için ayrı bir köşe oluşturulacaktır.

Güncel Gastroenteroloji Dergisinde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

Güncel Gastroenteroloji Dergisinde yayınlanan yazıların yayın hakkı Türk Gastroenteroloji Vakfına aittir.

 

Dergi Aboneliği

Bir yılda yayımlanan 4 sayı bedeli olarak 500.00 TL. abonelik ücretini yatırdıktan sonra, banka dekontunu dergi yönetim merkezine e-posta veya faks ile ulaştırınız.

Türkiye İş Bankası Abidinpaşa Şubesi, TGV Sağlık Malzemeleri Ltd. Şti. TR21 0006 4000 0014 2320 5124 42 Nolu TL Hesabı

X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum