Yazara Açıklama

Güncel Gastroenteroloji Dergisi; gastroenteroloji ile ilişkili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alışverişini sağlayacak sürekli bir yayındır.

Gönderilen yazılar Yayınlama ve İnceleme Kurulunun onayından geçtikten sonra yayınlanır.

Dergide yayınlanacak yazılar için resmi dil Türkçe olup, Türk dilinin yazım kurallarına uygun yazılması istenmektedir. Yabancı dilde yazılmış yazılara yer verilmeyecektir.

Yazılar üç nüsha halinde ve bir kopyası da Cd veya Flash Disk'te (Macintosh veya PCde Windows altında Word programında text formatıyla) kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.

Ağırlıklı olarak eğitim amacı güden (belirli konulardaki) derleme (review) yazıların yanısıra, klinik yaklaşımda yol gösterecek literatürle desteklenmiş, güncel inceleme ve gözlemlere ve gastroenteroloji alanındaki teknolojik gelişmelere, ilginç olgu sunumlarına ve belli oranda araştırma yazılarına da yer verilecektir. Yazarların kendi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmasına özen gösterilecektir.

Gönderilen yazilarin her birine kontrol ve düzeltmeler için posta giderleri karsiligi olarak 75.00 TL, Türkiye İş Bankası Abidinpaşa Şubesi, Türk Gastroenteroloji Vakfı TR21 0006 4000 0014 2320 5124 42 Nolu TL Hesabına yatirilacak ve dekontunun kopyasi yaziyla birlikte gönderilecektir.

Araştırma yazılarında;

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için gönderilmemiş olmaları gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir. Yayın için gönderilen yazıların geri alınması istenirse yazarın bir dilekçe ile başvurması gerekir.

Yazılar gönderilirken kontrol listesi izlenecek ve yayın hakkının devri sözleşmesi tüm yazarlarca imzalanacaktır.

Araştırma herhangi bir kuruluş tarafından maddi destek görmüşse makalenin başlığının son kelimesi üzerine yıldız (*) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilir.

Başlık sayfasında, yazarların adları açık olarak başlığın altında yer almalıdır. Soyadları üzerine yıldız konularak, yazarın akademik ünvanları ve çalıştıkları kurumlar açık şekilde dipnot olarak belirtilir. Yazışmalar için haberleşme adresi, telefon ve varsa faks numarası yazılmalıdır.

Araştırma yazıları 10 sayfayı, olgu bildirileri 4 sayfayı geçmemelidir.

Özetler,
İngilizce Özet: Makale başlığı aynen İngilizceye çevrilerek yazılmalı ve altında en fazla 150 kelimeden oluşan özet yer almalıdır.
Türkçe özet: En fazla 150 kelime olmalı, kaynaklardan önce gelmelidir. Olgu bildirilerinde Türkçe özete gerek yoktur.

Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak özetlerin altına yazılacaktır.
Metin yazımı A4 (21x29.7 cm) kağıda çift aralıklı olarak sol tarafta 3 cm, sağ tarafta 2 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Metinde Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuçlar ve Kaynak başlıkları büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.
Resim, grafik ve çizimler iyi kalitede kuşe kağıda çizilmiş ya da basılmış olmalıdır. Resim, grafik ve çizimlerin arkasında bir ok işareti ile üst kısmı, sıra numarası ve makalenin adı mutlaka belirtilmelidir.
Her resim, grafik ve çizimlerin arkasında bir ok işareti ile üst kısmı, sıra numarası ve makalenin adı mutlaka belirtilmelidir.
Her resim, grafik ve çizimin altında aşağıdaki örneğe göre (arabik rakamlarla) kısa bir açıklama yer almalıdır.
Örnek: Resim 1. Tedavi öncesi ülserin görünümü.

Tablolar her biri ayrı bir sayfaya arabik rakamlarla (Tablo 1, Tablo 2, .. gibi) yazılmalı. Her tablonun başlığı olmalı ve tabloda geçen kısaltmalar tablo altında belirtilmelidir.

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve metinde parantez içinde belirtilmelidir. Yayın için 25i, olgu bildirilerinde 10u geçmemelidir. Kaynak yazımı için örnek;

1. Burns Jı. Radiation duodenitis. Proc Roy Soc Med 1971; 64:395-6.
2. Pope CE II. Anatomy and developmenta anomalies, In: Steisenger MH, Fordtran JS, Editors. Gastrointestinal disease, pathophysiology, diagnosis, management. Section A. The esophagus, 3rd ed. Philadelphia. Saunders 1983; 407-14.

Tıbbi sosyoloji, epidemiyoloji, etik ve sanat (karikatür, fotoğraf, dia) ile ilgili yazılarla renklendirilecektir.

Editöre Mektuplar Köşesi canlı tutularak yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkılarınızla birlikte, sorularınıza yer verilecek ve siz okuyucuların aktif katılım sağlanacaktır.

Doğrudan çeviri yazılar kabul edilmeyecektir. Derleme yazılarda en fazla iki yazar isminin bulunmasına dikkat edilecektir. Derleme yazılarında; İngilizce, Türkçe özet, anahtar kelimeler yer almayacaktır. Kaynaklar, resim, tablo ve grafikler araştırma yazılarında olduğu gibi yukarıda belirtilen şekilde yazılacaktır.

Görsel algılamayı ve okunabilirliği arttırmak amacıyla yazılar tablo ve şekillerden zengin olarak hazırlanmalı, çarpıcı noktalar farklı bir yazı karakteriyle yazılmalıdır.

Soru ve açıklamalı yanıt şeklinde düzenlenmiş yazılarınız için ayrı bir köşe oluşturulacaktır.

Güncel Gastroenteroloji Dergisinde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

Güncel Gastroenteroloji Dergisinde yayınlanan yazıların yayın hakkı Türk Gastroenteroloji Vakfına aittir.

Dergi Aboneliği
Bir yılda yayımlanan 4 sayı bedeli olarak 150.00 TL.abonelik ücretini yatırdıktan sonra, banka dekontunu dergi yönetim merkezine posta veya faks ile ulaştırınız.
Türkiye İş Bankası Abidinpaşa Şubesi, Türk Gastroenteroloji Vakfı TR21 0006 4000 0014 2320 5124 42 Nolu TL Hesabı

X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum