TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 22/2 | Haziran 2018

Makaleler

Her Polikliniğin Sık Problemi "İrritabl Barsak Sendromu": Bir Olgu Eşliğinde Otilonyum Bromür + Simetikon Kombinasyon Tedavisi