TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 22/2 | Haziran 2018

Makaleler

Dünya'da ve Türkiye'de ERCP'nin Gelişimi