TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 22/1 | Mart 2018Makale PDF

Makaleler

Acil ve Elektif Endoskopi Yapılacak Olan Hastalarda Antitrombotik Ajanların Yönetimi
Yonca YILMAZ ÜRÜN, Yücel ÜSTÜNDAĞ

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak


Makale PDF
Makale PDF