TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 21/4 | Aralık 2017Makale PDF

Makaleler

Pediatrik İBH Olgularında İmmünsüpresif Tedaviye Ne Zaman Başlanmalıdır?
Eylem SEVİNÇ1, Gökhan AKSAKAL2, Gülten Can SEZGİN3

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Karabük
2Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Karabük
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri


Makale PDF
Makale PDF