TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 21/4 | Aralık 2017Makale PDF

Makaleler

Gastroözofageal Refl Hastalığına Farklı Bir Bakış: Özofageal Mikrobiata
Engin ALTINTAŞ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin, İçel


Makale PDF
Makale PDF