TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 21/1 | Mart 2017Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Diyet Yaklaşımları
Havvanur YOLDAŞ

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF