TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 21/1 | Mart 2017Makale PDF

Makaleler

Non-Steroidal Anti-İnflamatuvar İlaçlar, Endikasyon, Kontrendikasyon, Endikasyonsuz Kullanım, Komplikasyonları Önlemek İçin Ne Yapmalı?
Hüseyin Savaş GÖKTÜRK

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Konya


Makale PDF
Makale PDF