TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Mide ve Enterohepatik Hastalıklarla İlişkisi Olan Helicobacter pylori'den Farklı Helicobacter Türleri
Peren H. BAĞLAN, Ali ÖZDEN

Gastrik MALT Lenfoma
Hilmi ATASEVEN, H. Mehmet TÜRK, İlhami YÜKSEL

Üst GİS'de Metaplazi-Displazi-Neoplazi Kavramı
Pelin TANIR YAYLA, Berna SAVAŞ, Arzu ENSARİ

Genetik Polimorfizm ve Polimorfizm Çalışmaları
Filiz EMİR, Ali ÖZDEN

Pet Şişedeki Tehlike: Korozif Özofajit
Elmas KASAP, A. Ömer ÖZÜTEMİZ

Formalin Alımına Bağlı Özofagis ve Mide Hasarı: Bir Olgu Raporu
Şahin ÇOBAN, İrfan SOYKAN, Mehmet BEKTAŞ, Ahmet YALÇIN, Ali ÖZDEN

İrritabl Barsak Sendromunda Gıda Alerjisi
Ebru UZ, Cansel TÜRKAY

Enterokütan Crohn Hastalığında Cerrahi Tedavi
Cüneyt KAYAALP, Cemalettin AYDIN, Gürel NEŞŞAR

Kolorektal Kanser Kemoprevansiyonunda Ursodeoksikolik Asit
Murat KIYICI

Wilson Hastalığı
Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Mehmet DURSAN

MALPRAKTİS Tibbi Girişimler Nedeniyle Hekimin ve Sağlık Çalışanlarının Ceza ve Tazminat Sorumluluğu
Emine UYSAL

Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Emine UYSAL

İnflamatuar Barsak Hastalığı
Hilmi ATASEVEN

Enteral ve Parenteral Beslenmenin Önemi
Emine ÖZDEMİR

İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı
Meryem KORUYUCU

Kılinikte Yatan Hastaların Tedavisinde Hemşire Hasta İlişkilerinin Önemi
Aynur KUTUN

Konstipasyonlu Hastaya Yaklaşım
Emine BOLAT

Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi (ERCP)
Nevcan MUTLU, Rahime BOLAT, Fulya YORULMAZ, Serkan UYSAL, Osman YÜKSEL, Dilek OĞUZ

Endoskopi Hemşiresinin Sorumlulukları
Canan KARADENİZ

Üst Gastrointestinal Endoskopi
Güler YILMAZ

Terapötik Endoskopik İşlemler
Zafer KAYA

Tgv

Bizmopen