TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/1 | Mart 2004

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Wilson Hastalığı: Fulminan Hepatit Tablosuyla Tanı Konulan ve Tedaviye Bağlı Erythema Multiforme Major Gelişen Bir Olgu
Aylin AYER, Mabkule ULUSOY, Hikmet FEYİZOĞLU, Yeşim GÜRKAN, Mesut AYER, Adil SÜNGER, Namık YİĞİT, Ahmet OMMA, Gezmiş KİMYON, Zekai KUYUBAŞI

Helikobakter Pylori'nin İkinci Basamak Eradikasyon Tedavisi
Aydın Şeref KÖKSAL, Bahattin ÇİÇEK

Midenin Mukozal Lezyonları ve Takip Prensipleri
Ahmet UYGUN, Murat ARSLAN

Gastrinoma (Zollinger-Ellison) Sendromu
Alptekin GÜRSOY, Murat Faik ERDOĞAN

Crohn Hastalığının Tedavisinde Yenilikler
Nüket RÜZGARESEN, Cansel TÜRKAY

Gastrointestinal Fistüller
G. Şükrü DUMLU, Tarkan KARAKAN

Kronik Abdominal Ağrı
Senem KORUK, İrfan KORUK, Erkan PARLAK

Çocukluk Çağında Kronik Pankreatit
Buket DALGIÇ

Kist Hidatik
Aydın Şeref KÖKSAL, Mehmet ARHAN, Dilek OĞUZ

Kronik Böbrek Yetmezlikli ve Renal Transplantasyonlu Hastalarda Viral Hepatitler
Mehmet ARHAN, Sedef ÖZDAL KURAN, Aydın Şeref KÖKSAL, Dilek OĞUZ

Tgv

Bizmopen