TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 21/4 | Aralık 2017

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Türk Tıbbının Tarihi
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Anadolu’da Bilim Ateşi...
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Prof. Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU ile Söyleşi...
Prof. Dr. Ali Özden

Bir Türk Bilim Adamı Erich Frank’ın İnsanlığa Armağanı: Oral Anti-Diyabetikler
Nezih HEKİM, Ayşe ANBER

Gastroenterolojide Güncel Yaklaşımlar
Özlem GÜL UTKU, Bilal ERGÜL, Dilek OĞUZ

Ultrasonografi Teknolojisindeki Yenilikler
Orhan SEZGİN, Enver ÜÇBİLEK

Gastroözofageal Refl Hastalığı ve Özofageal Permeabilite
Arif Mansur COŞAR

Gastroözofageal Refl Hastalığına Farklı Bir Bakış: Özofageal Mikrobiata
Engin ALTINTAŞ

Gastrointestinal Motilite Eğitimi
Elif SARITAŞ YÜKSEL, Hakan ÇAMYAR

Alkol-Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığının Güncel Tedavisinde Metformin ve UDKA’nın Temel veya Yardımcı Ajan Olarak Yeri Var mıdır? Ufuktaki Yeni Tedavi Ajanları Nelerdir?
Yasemin H. BALABAN

Sirozda Hiponatremi
Nilay DANIŞ, Ömer ÖZÜTEMİZ

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında İmmünsüpresif Tedaviye Ne Zaman Başlanır?
Buğra Tolga KONDUK, Murat Taner GÜLŞEN

Pediatrik İBH Olgularında İmmünsüpresif Tedaviye Ne Zaman Başlanmalıdır?
Eylem SEVİNÇ, Gökhan AKSAKAL, Gülten Can SEZGİN

Kronik Konstipasyon Tedavisi ve Polietilen Glikol
Esin KORKUT, Ali ÖZDEN

Radyasyon Enterokoliti
Tolga DÜZENLİ, Hakan DEMİRC

Komplementer Tedavinin Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeri
Nurettin TUNÇ, Mehmet YALNIZ

Latent Enfeksiyonlar
Dilek TUCER

Yaşlılarda Folat ve B12 Vitamini
Esen YEŞİL

Tgv

Bizmopen