TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 20/4 | Aralık 2016

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Tıpta Zor Konuşmalar “Bir Konuşmanın En Etkili Kelimeleri Kalpten Gelen Kelimelerdir.”
M. Nuri KALKAY

19. Yüzyılın Sonlarında Almanya, Tıp ve Etik
Prof. Dr. Ali ÖZDEN


Prof. Dr. Osman Cavit ÖZDOĞAN ile Söyleşi...
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Prof. Dr. Ayşegül ÖZAKYOL ile Söyleşi...
Prof. Dr. Ali ÖZDEN


Lizozomal Aktivite
Zeynep Büşra AKSOY, Ege SOYDEMİR

P Tipi ATPazlar: H+/K+ATPaz Proteini ve Na+/K+ATPaz Proteini
Ege SOYDEMİR, Zeynep Büşra AKSOY

Larengofarengeal Refl Etyopatogenezinde (Laryngeal H+/K+-ATPaz) Yeni Yaklaşımlar ve Tedavi
Elif SARITAŞ YÜKSEL, Firdevs TOPAL

Barrett Özofagus Patogenezinde İnflmasyon
Esin KORKUT, Ali ÖZDEN

Helicobacter pylori Eradikasyonunda Bizmut Tuzları
Ali ÖZDEN

Gastrik İntestinal Metaplaziye Gastroenterolog ve Patolog Gözü ile Bakış
Diğdem ÖZER ETİK1, Nesrin TURHAN2

Helicobacter pylori Eradikasyonunda Yaşanan Sorunlar ve Yeni Arayışlar!
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Roma IV Kriterlerine Göre Fonksiyonel Barsak Hastalıklarının Yeniden Değerlendirilmesi
Muhsin KAYA, Hüseyin KAÇMAZ

Fonksiyonel Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Otilonyum Bromür-Simetikon Kombinasyonu
Raim İLİAZ, Sabahattin KAYMAKOĞLU

İrritabl Barsak Sendromu
Filiz AKYÜZ

Fonksiyonel Dispepside Kombinasyon Tedaviler
Taylan KAV

Gastrointestinal Gaz-Beslenme İlişkisi, Tedavide Yaklaşım
Göksel BENGİ

Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu
Nalan Gülşen ÜNAL

İltihabi Barsak Hastalığı Zemininde Kolorektal Kanser Gelişimi
Belkıs ÜNSAL

Non Kardiyak Göğüs Ağrısı: Tanı ve Güncel Tedavi
Elife ERARSLAN

Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı Vitamin ve Mineral Eksikliklerine Neden Olur mu?
Nilgün SEREMET KÜRKLÜ, Gülşah KANER

Kolonik İskemi
Zülfükar BİLGE, Aydın Şeref KÖKSAL

Yeme Bozuklukları
Lale GÖNENİR ERBAY, Yüksel SEÇKİN

Mantar Zehirlenmeleri
Bilal TOKA, Ahmet Tarık EMİNLER, Mustafa İhsan USLAN, Aydın Şeref KÖKSAL, Erkan PARLAK

Eğer Metabolik Cerrahi Doğru Bir Yöntem Olsaydı, Tanrı İnsanı Yaratırken, İleumu (Kıvrım Bağırsağı) Mideye Bağlardı!
Nidai Sulhi ATMACA

Tgv

Bizmopen