TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 19/2 | Haziran 2015

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Dağlık Karabağ Kan Ağlıyor

Ali ÖZDEN


Neriman Nerimanov (14 Nisan 1870 Tif lis- 19 Mart 1925 Moskova)

Ali ÖZDEN


Prof. Dr. Orhan SEZGİN ile Söyleşi

Prof. Dr. Ali ÖZDEN


Prof. Dr. İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU ile Söyleşi

Ali ÖZDEN


Kronik İdiyopatik Konstipasyonda Tedavi: Etyopatogenez Yol Gösterir Mi?

Rukiye VARDAR


An Overview of Spectrum of Gluten-related Disorders

Gülen ARSLAN LIED


Non-Çölyak Gluten Duyarlılığı

Süheyla Ayça GÜLENAY SÜMER , Ferda AKBAY HARMANDAR 2 , Seyit UYAR , Ayhan Hilmi ÇEKİN

Akut Pankreatit Seyrinde Meydana Gelen EKG Değişiklikleri ve Klinik Önemi

Hasan ERGENÇ , Ahmet Tarık EMİNLER , Cengiz KARACAER , Mustafa İhsan USLAN , Aydın Şeref KÖKSAL 2 , Erkan PARLAK

Akut Pankreatitli Hastalarda Beslenme

Reskan ALTUN, Ali ÖZDEN

Alkolik Karaciğer Hastalıkları

Gökhan KÖKER , Yasin ŞAHİNTÜRK , Ayhan Hilmi ÇEKİN

İntraabdominal Hipertansiyon ve Abdominal Kompartıman Sendromu
Enver ÜÇBİLEK, Dilek OĞUZ, Orhan SEZGİN

Portosistemik Kollateralin MR Portografi Bulguları

Mustafa Fatih ARSLAN, Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDEN

Tgv

Bizmopen