TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/2 | Haziran 1999

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Oktay YEĞİNSU'nun anısına
Prof. Dr. Atilla ERTAN, Prof. Dr. Zeynel MUNGAN

Yirminci yüzyıla som anda damgasını vuran bakteri "Helicobacter pylori"
Prof. Dr. Ali ÖZDEN


Helicobabcter pylori enfeksiyonu ve apopitozis
Dr. Ender SERİN, Dr. Hikmet AKKIZ


Cerrahların yüzyılı - 8

Prof. Dr. Kazım ERGİN, Jürgen THORWALD


Kardiyak kökenli olmayan göğüs ağrılarına yaklaşım

Dr. Fulya GÜNŞAR, Dr. Serhat BOR


Endoskopi personelinin karşılaştığı riskler

Dr. Selim GÜREL


Gastro özofageal reflü hastalığı: Etyoloji ve cerrahi tedavideki gelişmeler
Dr. Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR, Dr. Mevlüt PEHLİVAN

Barret Özefagusu

Dr. Yusuf YAZGAN, Dr. Levent DEMİRTÜRK


Duodenumun non-neoplastik hastalıkları


Dr. Bahar YANIK, Dr. Serdar AKYAR

İnce barsak radyolojik inceleme yöntemleri

Dr. Ahmet SIĞIRCI, Dr. Kemal ARDA


Protein kaybettirici gastrohepatiler

Dr. Türker EGESEL, dr. Gonca TATAR


İntestinal permeabilite
Dr. Gülen ARSLAN, Dr. Arnold BERSTAD

Primer biliyer siroz

Dr. Nadir KAYA, Dr. Birol ÖZER


Familiyal non-hemolitik hiperbilirubinemiler

Dr. Ali Önder KARAOĞLU, Dr. Ömer Selahattin TOPALAK


Entamoeba histolitika'nın invazifliği

Dr. Vedat GÖRAL

anal fissür hastalığı ve tedavi
Dr. Seher DEMİRER, Dr. Şerife ŞİMŞEK, Dr. Bülent GÜNGÖR, Dr. Cihan BUMİN


Perianal fistüller ve tedavi sonuçları
Dr. Seher DEMİRER, Dr. Şerife ŞİMŞEK, Dr. Bülent GÜNGÖR, Dr. Kürşad KARADAYI, Dr. Cihan BUMİN


Tgv

Bizmopen