TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 3/1 | Mart 1999

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Helicobacter pylori'nin Keşfinin 16. yılında Türkiye'de sağlık hizmetlerinde çalışan birinci basamak hekimlerimize ne düşüyor?
Prof. Dr. Ali ÖZDEN, Prof. Dr. Selahattin ÜNAL, Doç. Dr. Muhip ÖZKAN

Cerrahların yüzyılı 7
Prof. Dr. Kazım ERGİN, Jürgen THORWALD

Otoimmün hepatitte immünolojik özellikler
Dr. Nurşen DÜZGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL

Cumhuriyet ile yaşıt olanlardan bir yaşam çizgisi
Dr. Mazhar HİÇŞAŞMAZ

Alkol, HBV ve HCV
Dr. Halil DEĞERTEKİN, Dr. Kendal YALÇIN, Dr. Vahit YÜKSELEN

Hepatik fibrozda hücre dışı matriks oluşumunda karaciğer yıldız hücreleri ve moleküler mekanizmalar
Dr. Ethem Murat ARSAVA, Dr. Ayşegül AKBAY

Fulminan hepatik yetmezlik
Dr. Nadir KAYA, Dr. Cem ŞAHAN


Polikistik karaciğer hastalıklı olgularımız
Dr. Murat SARUÇ, Dr. Gamze GÖKSEL, Dr. Bülent ÖZGÜR, Dr. İlginç YORULMAZ, Dr. Serdar TARHAN, Dr. Oktay TEKEŞİN, Dr. Hakan YÜCEYAR

İdiopatik portal hipertansiyon

Dr. Muhsin KAYA, Dr. Hülya ÇETİNKAYA, Dr. Kadir BAHAR


Kombine protein C,S ve antitrombin III eksikliğine bağlı gelişen Budd-Chiari sendromu olgusu
Dr. Mehmet YILMAZ, Dr. Erdal EKSİKOĞLU, Dr. Tankut KÖSEOĞLU, Dr. Meltem AYLI, Dr. Ayşegül BABALI

Özefagus varis kanamalarında bir ön ilaç: Glypressin (Terlipressin)
Dr. Engin ALTINTAŞ, Dr. Ahmet TEZEL

Konjestif gastropari
Dr. Türker EGESEL, Dr. Yusuf BAYRAKTAR

Midenin non-neoplastik hastalıkları
Dr. Bahar YANIK, Dr. Serdar AKYAR


Mide lenfomaları
Dr. Selim GÜREL

Özofagus kanserleri

Dr. İlker ÖKTEN

Kanserde metastaz fizyolojisi
Dr. Hilmi KOCAOĞLU, Dr. Mikdat BOZER

Herediter nonpolipozis kolorektal kanserler (Lynch Sendromu)
Dr. Mustafa CÖMERT, Dr. Mehmet KAPLAN

Böcek sokması ve anaflaksi

Dr. Selçuk DİŞİBEYAZ

Tgv

Bizmopen