TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2/2 | Haziran 1998

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Bilimselliği askerlikle başdaştırabilen bir bilimadamı Prof. Dr. Tevfik USER
Prof. Dr. Ercüment PALABIYIKOĞLU

İstanbul Tıp Fakültesi Tarihçesi
Prof. Dr. İng. Dr Med. Habil. Arslan TERZİOĞLU

Bir Portre Prof. Dr. Neşet Çağatay
 

Şeriatla İslam Aynı Şey Değildir. - I, II
Prof. Dr. Neşet ÇAĞATAY

Cerrahların Yüzyılı - 5
Prof. Dr. Kazım ERGİN, Jürgen THORWALD

Helikobakter pylori enfeksiyonu eradikasyonunda proton pompa inhibitörlerinin yeri
Dr. M. Enver DOLAR

Gastroenterolojide bizmut tedavisi: Dünü bugünü
Dr. Emin ALTIPARMAK

İnflamatuar barsak hastalığında patogenez ve tedavide yenilikler
Dr. Murat AŞIK, Dr. Yusuf BAYRAKTAR

Makroenzimler ve makroamilazemi
Dr. Ersan ÖZARSLAN, Dr. Bülent SİVRİ

Hepatit G virüsü
Dr. Alper SÖNMEZ, Dr. Bilgin CÖMERT, Dr. Refik MAS, Dr. Murat ÇOLAKOĞLU

Bakteriyel translokasyon kavramı ve klinik önemi
Dr. Mehmet KAPLAN, Dr. Mehmet OĞUZ

Kolorektal kanser etipatogenezi
Dr. Mustafa SAMUR, Dr. Hakan AKBULUT

Manyetik Rezonans kolanjiyografisi
Dr. Cüneyt AYTEKİN, Dr. A. Muhteşem AĞILDERE

Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Eğitim Kursu Açılış Konuşması
Dr. Kemal Bahri ATEŞ

Endoskopik malzemelerin dezenfeksiyonu ve kontaminasyon tehlikeleri
Frederique OLIVER

Bir dezenfektan aktif maddesi: Glutaraldehit ve dezenfektan etkinin saptanmasında çeşitli test yöntemleri
Volkan KURTULUŞ, Şeyda BARAN

Bir endoskopi bölümündeki hijyenik koşulların saptanması
Hem. Carena HOFFMEIER

Kardiopulmoner arrest ve resusitasyon I
Dr. Nalan ÖZHAN-ELBAŞ

Kardiopulmoner arrest ve resusitasyon II
Uzm. Sevilay ŞENOL

Tgv

Bizmopen