TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/4 | Aralık 2014

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

ARTIK UYAN ÜLKEM !!!
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Türk Tıp Dili Niçin Özleştirilmelidir?
Nidai Sulhi ATMACA

Prof. Dr. Fahri IŞITAN ile Söyleşi
TGV

Lenfositik Özofajit
Hüseyin KÖSEOĞLU, Osman ERSOY

Pankreas Kanseri: Patogenez ve Tanı
Vedat GÖRAL

Bariatrik Cerrahi Uygulanmış Hastalarda Endoskopi ve Endoskopik Tedavi Yöntemleri
A. Emre YILDIRIM , Reskan ALTUN, Barış Demiriz , Ahmet Fatih Yılmaz 3

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler
Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Diyet
Reskan ALTUN, Ali ÖZDEN

Fekal Transplantasyon Nasıl ve Kime Uygulanmalı?
Hakan DEMİRCİ, Ahmet UYGUN

Fekal Transplantasyonda Yeni Bir Yöntem; Oral Kapsül Tedavisi
Esin KORKUT , Ali ÖZDEN

Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı
Fatih ERMİŞ 1 , Alper KOÇ

Otoimmun Pankreatit Tedavisine Güncel Yaklaşım
Arif Mansur COŞAR

Sentetik Kannabinoidler (BONZAİ) ve Gastrointestinal Sistem Üzerine Etkileri: “Kannabinoid Hiperemezis Sendromu
Ahmet Tarık EMİNLER , Mehmet YILDIRIM , Mustafa İhsan USLAN , Aydın Şeref KÖKSAL 1 , Erkan PARLAK

Hipertrigliserideminin İndüklediği Akut Pankreatit
Mehmet KÖK , Seyit UYAR , Ferda HARMANDAR , Ayhan Hilmi ÇEKİN

Bir Güler Yüzlü Emperyalizm
Orhan ÜLKÜLÜ

Tgv

Bizmopen