TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2/2 | Mart 1998

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Gülhane Askeri TıpAkademisi 100. Yılında

Prof. Tbp. Tümg. Fahrettin ALPASLAN


Cerrahların Yüzyılı - 4

Jürgen THORWALD


Güncel bir makrolid antibiyotik: "Claritomycine" e genel bakış

Dr. Emin ALTIPARMAK


Helicobacter pylori ve gastroözofageal reflü hastalığı: Yeni bir ilişki mi?

Dr. İrfan SOYKAN


Primer akalazya

Uzm. Dr. Ahmet BEKTAŞ, Doç. Dr. Ali Reşit BEYLER


Anorektal bölgenin fonksiyonel bozuklukları

Uzm. Dr. Fulya GÜNŞAR, Prof. Dr. Hanefi ÇAVUŞOĞLU


HCV enfeksiyonu ve hematolojik değişiklikler

Dr. Ömer S. TOPALAK, Dr. Yücel BATUR


Herediter hemokromatoz

Dr. Kadir DEMİR, Dr. Atilla ÖKTEN


Otoümmün hepatitler

Dr. Selim NALBANT, Dr. Necmettin KARAEREN, Dr. Ahmet ALPER


Sarılıklı hastaya yaklaşım ve örnek olgular

Dr. Ersan ÖZARSLAN, Dr. Yusuf BAYRAKTAR


Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında direkt abdomen grafileri

Dr. Kemal ARDA


Hücre adezyon molekülleri (II)

Do. Dr. Olcay AYDINTUĞ


Tgv

Bizmopen