TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 1/3 | Ekim 1997

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Cerrahların Yüz Yılı
Prof. Dr. Kazım ERGİN, Jürgen THORWALD

Türk Dilinin dünü, bugünü, yarını
Dr. Nida Sulhi ATMACA

Klinik araştırmaların planlanması-yürütülmesi ve sonuçlarının analizi
Doç. Dr. Tamer DEMİRER

Karaciğer biopsilerine yaklaşım
Dr. Esra ERDEN

Alfabemizdeki harfler tümünü adlandırmaya yetecek mi_ Yen, hepatit virüsleri
Dr. Zeki KARASU, Dr. Galip ERSÖZ, Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ

Karaciğer hastalıklarında ursodeoksikolik asit dedavisi
Dr. Ömer ÖZBAKIR

Kronik viral hepatitlerde yeni tedaviler
Dr. Galip ERSÖZ, Dr. Zeki KARASU, Dr. Ulus S. AKARCA

Viral hepatitler ve hepatoselüler karsinoma
Dr. M. Enver DOLAR

Doç Dr. S. Fatih BEŞIŞIK
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastrohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Pankreasın endokrin tünörleri
Dr. Serdar ÖZBAŞ, Doç Dr. Hilmi KOCAOĞLU

DNA aşıları
Dr. Maya GÜRSEL

Anorektal Muayene
Op. Dr. Kanşav Tunç KIZILKANAT

Hemoroidlerde tanı ve tedavi
Dr. Bülent GÜNGÖR, Op. Dr. Seher DEMİRER

Clostridium difficle'ye bağlı kolit
Dr. Mehtap ÇAKIR, Dr. Murat ÖZSAN

Byler sendromu:Bir olgu nedeniyle familyal intrahepatik kolestatik hastalıkların gözden geçirilmesi
Dr. Buket ALTINTAŞ, Dr. Cemşit KARAKURT, Dr. Gülen AKYOL

Mide volvulusu: Bir vaka takdimi
Dr. A. R. Beyler, Dr. A. Bektaş, Dr. Ö. UZUNALİMOĞLU, Dr. A. ÖZDEN

Pulsus paradokus
Dr. Hülya KAMOY

Atatürk'ün hastalığı alkole bağlı siroz değildi
Prof. Dr. Sait KAPICIOĞLU

Tgv

Bizmopen