TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/3 | Eylül 2014

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Prof. Dr. Aytaç GÖKÖZ’ün Ardından
Handan DOĞAN

Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN ile Söyleşi
Ali ÖZDEN

A zerbaycan; Türk’üm Diyenlerin Anayurdu!
Ali ÖZDEN

Biyobenzerler
Erhan ERGİN , Nevin ORUÇ

Romatolojik Hastalıkların Tedavisinde Biyobenzer (Biosimilar) Ürünlerin Kullanımı
Derya KAŞKARİ

Gebelikte Proton Pompa İnhibitörleri Kullanımı
Serkan YALAKİ, Banu KARA

Heterotopik Gastrik Mukoza (Gastrik İnlet Patch)
Nurten SAVAŞ

Özofagus Kanseri ve Helicobacter pylori
Esin KORKUT

Non-Steroid Anti-İnflamatuvar İlaçların Üst Gastrointestinal Sistem Yan Etkileri ve Önlenmesi
Ahmet Tarık EMİNLER, Mustafa İhsan USLAN, Aydın Şeref KÖKSAL, Erkan PARLAK

Şanlıurfa Yöresi Çölyak Hastalarının Demografik ve Laboratuvar Özellikleri
Ahmet UYANIKOĞLU, Timuçin AYDOĞAN, Haşim NAR, M. Yiğit RASTGELDİ, Necati YENİCE

Eozinofilik Gastrointestinal Hastalıklar
Ufuk Barış KUZU, Aydın Şeref KÖKSAL

Dabigatran, Rivaroksaban ve Apiksaban: Yeni Umutlar, Yeni Sorunlar
Öykü GÜLMEZ

Kolanjiokarsinoma: Stem Cell Hücre Hastalığı
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Kostik Maddelerin Neden Olduğu Üst Sindirim Kanalı Yaralanmaları
Yeşim ADAKAN, Ayhan Hilmi ÇEKİN

Sirotik Hastalarda Persistan Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Ahmet Tarık EMİNLER, Aydın Şeref KÖKSAL, Mustafa İhsan USLAN, Erkan PARLAK

Superior Mezenterik Arter Sendromu: İki Vakanın Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Muhsin KAYA , Nazım EKİN , Cemil GÜYA

Tgv

Bizmopen