TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 1/2 | Temmuz 1997

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Güncel Gastroenteroloji'den
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Gastro pratisyen Kavramında ilk adım


Bir tıp serüveni
Prof. Dr. Leziz ONARAN

Cerrahların yüz yılı
Prof. Dr. Kazım ERGİN, Jürgen THORWALD

Günümüz tıp uygulamasında konsültasyon olgusu
Doç .Dr. Berna ARDA

Gastroözofageal reflü sendromu
Dr. Serhat BOR

Gastrointestinal transiti hızlandıran ilaçlar
Doç. Dr. Bülent SİVRİ

Nizatidin
Dr. Erkan PARLAK

Sefalosporinler
Doç. Dr. Halil Kurt

Dr. Selim Kortunay, Prof. Dr. Atilla bozkurt
Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara

Hamilelikte gastrointestinal sistem ve karaciğer hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar
Dr. Gürol ÖKSÜZOĞLU, Dr. Bahri ATEŞ

Karaciğer hastalıkları ve hemostaz
Uz. Dr. Mustafa YILMAZ, Prof. Dr. Tankut İLTER

Portal ven trombozisi: (etyopatogenez, klinik ve laboratuvar)
Dr. Bülent KARASU, Prof. Dr. Kadir BAHAR

Safra asidi bağlayan reçineler
Dr. Hakan ERGÜN

Yardımcı karaciğer naklinin avantajları ve dezavantajları
Dr. Nuru Yasifoğlu BAYRAMOV, Dr. Hamdi KARAKAYALI

Safra kesesi taşlarında epidemiyoloji ve tedavi
Dr. Halil ÖZTÜRK, Dr. A. Reşit BEYLER

Ğİsmin önemi: Gluten sensitivitesi'nden ne anlıyoruz?
Dr. Michael N. MARSH*, Dr. Arzu ENSARİ

Kollajenöz kolit
Doç.Dr. Hülya ÇETİNKAYA, Dr. Eyüp KÜLAH

"İnflamatuvar barsak hastalıklarının etyopatogenez ve tedavisindeki yenilikler" panelindeki açış konuşması
Prof. Dr. Nurten EROL

İltihabi barsak hastalıklarında etyolojik faktörler
Dr. Nurdan TÖZÜN, Dr. Hülya Över HAMZAOĞLU

Colitis ülserozda konvansiyonel tedavi
Prof. Dr. Necla OSMANOĞLU

İnflamatuvar barsak hastalığı: tedavide yenilikler
Dr. Hülya UZUNISMAIL

Mide leyomiyosarkomu: bir olgu sunumu
Dr. Cahit ŞEN

Koledok kistleri ve bir olgu
Dr. Sadık YILDIRIM, Prof. Dr. Adil BAYKAN, Dr. Buket AVŞAR, Dr. Alattin GÜLER

Akut varis kanamalarının tedavisinde somatostatin ve octreotid kullanımı
Dr. Bülent SİVRİ

Editöre Mektuplar


Tgv

Bizmopen