TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/2 | Haziran 2014

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Evrim de Devrim de Değişimin, Gelişimin Yoludur
Ali ÖZDEN

Atilla Ertan, Anadolu’nun ve Cumhuriyet’in Çocuğu
Ali ÖZDEN

Annem Leziz ONARAN
Emine ONARAN İNCİRLİOĞLU

Profesör Constantine Arvanitakis’e Teşekkürler!
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Food, Nutrition and Mediterranean Diet Historical, Health and Cultural Aspect
Constantine ARVANITAKIS

İrritabl Bağırsak Sendromunun Tedavisinde Prebiyotik ve Probiyotik Kullanımı
Esen SEZER, Mendane SAKA

Kronik Konstipasyona Güncel Yaklaşım
Göksel BENGİ , Mustafa YALÇIN , Hale AKPINAR 2

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Baryumlu Grafiler ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Rolü
Melahat KUL, Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDEN

Kolonoskopiye Bağlı Perforasyonlar
Nurten SAVAŞ

Çocuklarda Proton Pompa İnhibitör Kullanımına Güncel Bakış
Yasemin ÖZKALE , Oğuz CANAN

Helicobacter pyloriEnfeksiyonu Tedavisinde Alternatif Tıp
Ali ÖZDEN

Hpve GİS Dışı Hastalıklar Helicobacter pyloriGastrointestinal Sistem Dışı Hastalıklara Yol Açmakta mıdır?
Ali ÖZDEN

Non-Alkolik Steatohepatit
Mustafa YALÇIN, Göksel BENGİ, Mesut AKARSU

Gebelik ve Akut Pankreatit
Hacer UYANIKOĞLU , Ahmet UYANIKOĞLU , Necati YENİCE

Ekzokrin Pankreas Hastalıkları ve Diabetes Mellitus
Dilek ARPACI 1 , Ahmet Tarık EMİNLER , Aysel GÜRKAN 3 , Mustafa İhsan USLAN , Erkan PARLAK

Otoimmün Pankreatitin BT ve MRG Bulguları
Ebru KAHRAMAN, Elif PEKER, Ayşe ERDEN

Bifosfonatlar ve Gastrointestinal Sistem
Reskan ALTUN, Ali ÖZDEN

Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar
Semra AKTAŞ

2014’te Somatostatin’in Tıp’ta Kullanımı (Oktreotid)
Sedef NARİN, İ. Etem PİŞKİN, Gonca ÜSTÜNDAĞ

Hıçkırık (Singultus)
Hakan DEMİRCİ, Mustafa GÜLŞEN

Tgv

Bizmopen