TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 8/4 | Aralık 2004

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Mide Kanseri ve Diyet Arasındaki İlişkiler
Nihat AKBAYIR

Helicobacter Pylori İnfeksiyonunun Apoptozisdeki Rolü
Derya TOPAL, Vedat GÖRAL, A. Ender TOPAL

Eozinofilik Gastroenterit
Levent ERDEM, Nihat AKBAYIR

Karaciğerin Rejenerasyon Yeteneği: Karaciğerin Diğer Organlardan Farkı
Serdar AKÇA, Dinç DİNÇER

Karaciğer Hastaları ve Hematolojik Bozukluklar
Şirin AYTAÇ, Cansel TÜRKAY

Asitli Hastaya Klinik Yaklaşım
Özlem YÖNEM, Serap ARSLAN, Musa AYDINLI, Osman ERSOY

Hepatopulmoner Sendrom
Deniz KÖKSAL, Aydın Şeref KÖKSAL, Dilek OĞUZ

Fokal Karaciğer Lezyonlarının MR Görüntülemesinde Kullanılan Kontrast Maddeler
Neşe KUTLUTÜRK, Kemal ARDA, Tülay ÖLÇER

Amiloidoz ve Karaciğer
Cem ŞAHAN

Tgv

Bizmopen