TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 1/1 | Ocak 1997

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Türkiye'de pratisyen hekimin gastroenteroloji yönünden sürekli eğitimi
Prof. Dr. Hamdi AKTAN

Tıpta son gelişmelere kısa bakış ve büyük merkezlerimizden uzak bölgelerimizde çalışan hekimlerimiz
Prof. Dr. Osman BARLAS

Türk gastroenterolojisinin gelişmesi
Prof. Dr. Ercüment PALABIYIKOĞLU

Sayın Prof. Dr. Hasan Telatar'ın ardından
Prof. Dr. Şükran KARACADAĞ

Hasan ağabeyi yaşatmak
Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Yeni bir proton pompası inhibitörü: Lanzoprazol
Dr. Bülent YILDIRIM

Helikobakter pilori: patogenez, tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Dr. Abdurrahman KADAYIFÇI, Dr. Cemil SAVAŞ

Anti-asitler
Dr. Saadettin HÜLAGÜ

Peptik ülser ve gastroözofageal reflü hastalığında diyetin yeri
Prof. Dr. Zeynel MUNGAN

İnce barsak görüntüleme yöntemlerine genel bakış
Dr. Nevra ELMAS

Diyet, vitaminler ve kanser
Prof. Dr. Dilek DİNÇOL

İnflamatuar barsak hastalıklarının immünolojisi
Dr. Aşkın SEFEROĞLU, Prof. Dr. Kadir BAHAR

Kolon tümör markerleri ve GGK taramaları
Dr. Gonca TATAR

Kronik pankreatit: Etyopatogenez, moleküler biyoloji ve ultrastrüktürel değişiklikler
Doç Dr. Ali DEMİR, Doç Dr. Ömer ÖZÜTEMİZ

Kronik hepatit B ve C'de tedavi
Prof. Dr. Selim KARAYALÇIN

Karaciğer sirozunda asit patogenezi
Dr. Ulus Salih AKÇA

Asit tedavisi
Prof. Dr. Atilla ÖKTEN

Karaciğer dışı nedenlere bağlı transaminaz yüksekliği: İki olgu nedeniyle genel bakış

Selçuk ÇAĞSIN, Hakan BOZKAYA, Hülya ÇETİNKAYA, Dursun Kadir BAHAR, Ali ÖZDEN


Endoskopi uygulanamayan sağlık kurumlarında özofagus varis kanamasına ilk müdahale
Dr. Çağlar BAYSAL

Anafilaksi
Dr. Hamide KART, Doç. Dr. Fuat KALYONCU


İntraperitoneal serbest havanın gösterilmesinden BT'nin önemi

A. Muhteşem AĞILDERE, Hale ERSOY, Fatih BOYVAT, Mehmet COŞKUN, Zeynep ERDEN


Kendimizi Sınayalım


Endoskopi hemşireleri ve teknisyenleri eğitim kursu açılış konuşması

Doç. Dr. K. Bahri ATEŞ

Fujinon'un Türk doktor ve hemşirelere sunuş bildirisi

Irmgard FELGENTREF

Endoskopların teknik özellikleri, bakım ve o da düzeni

Osman KAYMAK

Fiberskopların teknik özellikleri, bakım ve temizliği
Burhan ESİN

Endoskopi ünitesi dizaynı

Halil İbrahim BAŞBAĞLAR

Temizlik solüsyonlarının özellikleri ve inaktivite kontrolü

Bülent İLBAY

Endoskopi hastasına yaklaşım
Doç. Dr. Remzi DALAY

Endoskopik işlemlerde bilinci sedasyon (premedikasyon)

Dr. Ahmet TEZEL

Endoskopide monitorizasyon

Doç. Dr. M. Enver DOLAR

GİS endoskopisi komplikasyonları ve alınması gereken önlemler

Dr. Gürol ÖKSÜZOĞLU

Tgv

Bizmopen