TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 18/1 | Mart 2014

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Kendimizi Değil Ülkeyi Düşünüyorsak Çözülemeyecek Sorun Yoktur...
Ali ÖZDEN

Prof. Dr. Rauf SEZER ile Kısa Bir Söyleşi...
Ali ÖZDEN

Prof. Dr. Muzaffer GÜRAKAR Anısına...
Hakan ŞENTÜRK

Işıklar Ülkesine Yolculuk...
Ali ÖZDEN

Türkiye Cumhuriyetinde Hekim Olmak
Nidai Sulhi ATMACA

Bir İnsan Doktor, Prof. Dr. Üstün KORUGAN
Nezih HEKİM

Ruhunun Şad Olması Dileğiyle Mustafa Şerif ONARAN Beyefendi’ye
Yüksel ŞEN

Tıp Haftası ve 14 Mart Tıp Bayramı
Nidai Sulhi ATMACA

Helicobacter pyloriKonusunda Bilmemiz Gerekenler (Eradikasyon, Rekürrens, Reenfeksiyon) Doğal Olarak Helicobacter pyloriile Enfekte Olma ve Spontan Olarak Helicobacter pylorinin Eliminasyonu
Ali ÖZDEN

Proton Pompa İnhibitörlerinin Helicobacter pyloriEnfeksiyonu Tedavisindeki Etkinlikleri
Ali Özden

Premalign Mide Lezyonları
Özgür HARMANCI, Murat KORKMAZ

Kronik Konstipasyona Güncel Yaklaşım
Göksel BENGİ , Mustafa YALÇIN , Hale AKPINAR

Süt ve Türevleri Laktoz İntoleransının Düşmanı mı? Yoksa Bildiklerimiz Yanlış mı?
Eda DEMİRCİOĞLU, Gülşah KANER

Çölyak Hastalığı
Oya YÖNAL, Sadakat ÖZDİL

İntestinal Psödo-Obstrüksiyonda Beslenme
Elif SARITAŞ YÜKSEL, Firdevs TOPAL

Obezite ve Mikrobiyota
A. Emre YILDIRIM , Reskan ALTUN

Karaciğer Yağlanması Tanısında ve Yağlanma Miktarının Belirlenmesinde Radyolojik Tanı Yöntemleri
İlkay S. İDİLMAN, Muşturay KARÇAALTINCABA

Karaciğer Hastalıklarında N-asetil Sistein Kullanımı
Hüseyin KÖSEOĞLU, Osman ERSOY

Gastroenterolojik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı
Hakkı ERGÜN, Hakan DEMİRCİ

Tıp Terimlerinin Türkçe Karşılıkları
 

Tgv

Bizmopen