TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/4 | Aralık 2013

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

2013 Yılı Tübitak Bilim Ödülü Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN’a
Ali ÖZDEN

Arkadaşım Mustafa Şerif ONARAN
Leziz ONARAN

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir ve Nasıl Yapılmaktadır?
Farzad NOFOUZI

Behçet Hastalığında Gastrointestinal Sistem Tutulumu
Gülbanu ERKAN, Halil DEĞERTEKİN

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığının Tarihi (İltihabi Bağırsak Hastalığı)
Ali ÖZDEN

Türkiye’de İltihabi Bağırsak Hastalığı Tarihine Kısa Bakış
Ali ÖZDEN

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Striktürler
Çağdaş KALKAN, Murat TÖRÜNER

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Komplikasyonları: Toksik Megakolon, Kolon Perforasyonu
Göksel BENGİ , Hale AKPINAR

Fistülizan Crohn Hastalığı
Özdal ERSOY, Hülya ÖVER HAMZAOĞLU

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Kolorektal Kanser
Özgür HARMANCI, Ülkü DAĞLI

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Karaciğer
Bülent BARAN, Sabahattin KAYMAKOĞLU

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Kardiyopulmoner Komplikasyonları
Nurten SAVAŞ

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Üriner ve Renal Problemler
Hakan AKIN

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Anemi
Filiz AKYÜZ

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı ve Tromboz
Hüseyin ALKIM

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Osteoporoz
Ahmet TEZEL, Güray CAN

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı:
Eklem Bulguları

Belkıs ÜNSAL, Cem ÇEKİÇ

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Deri Bulguları
Ali İbrahim HATEMİ

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Oküler Tutulum
Ömer ÖZTÜRK, Taylan KAV

Tgv

Bizmopen