TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 17/3 | Eylül 2013

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Doğanın Çığlığını Duyabilmek
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Sevgili Hocamız Erdoğan KOVALI
Burhan ŞAHİN, Ali ÖZDEN

Serum Biomarker-Based Screening of the Risk Groups of Stomach Cancer Preliminary results of a feasibility study in Finland
Ilkka VOHLONEN , Kari SYRJÄNEN , Jari KARHU

Proton Pompa İnhibitörleri ve Kullanım Güvenirliği
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Proton Pompa İnhibitörlerinin İmmünsupresif İlaçlarla Etkileşimi (Transplant Hastalarında)
Mehmet ÇELİKBİLEK 1 , Haldun SELÇUK

İmmünsüprese Hastalarda HBV Profilaksisi
Murat ALADAĞ , Hülya ALADAĞ 2 , Yılmaz BİLGİÇ

Hepatit B Tanı ve Tedavisinde Maliyet Etkin Uygulamalar
Fatih Oğuz ÖNDER , Gökhan KABAÇAM 2 , Mehlika TOY

Hepatit C Enfeksiyonu Tedavisinin Bugünü ve Yarını
Gökhan KABAÇAM 1 , Fatih Oğuz ÖNDER

Hepatosellüler Karsinomda Erken Tanının Önemi
Canan ALKIM

Karaciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme
Ferdane SAPMAZ, İsmail Hakkı KALKAN, Sefa GÜLİTER

UDKA 2013
Çağdaş Şahap OYGÜR , Haldun SELÇUK

Kolesistolityazis, Kolesistektomi ve Kolesistektominin Komplikasyonları
Ahmet UYANIKOĞLU , İbrahim Halil Hüdaverdi KEŞKÜŞ

Tgv

Bizmopen