TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 15/3 | Eylül 2011

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Aylık Gastroenteroloji Toplantılarının Dünü, Bugünü, Yarını
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Prof. Dr. Özgül ÖZGÜVEN
16.06.2011

Ali ÖZDEN

Prof. Dr. Özgül ÖZGÜVEN
Tankut İLTER

Prof. Dr. Hanefi ÇAVUŞOĞLU ile Söyleşi
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Halitozis ve Helikobakter pilori
Burçak Evren TAŞDOĞAN, Yüksel GÜMÜRDÜLU

Erken Mide Kanseri
Ebubekir ŞENATEŞ, Ali Tüzün İNCE

Sebebi Bulunamayan Gastrointestinal Kanamalarda Kapsül Endoskopinin Rolu
Fatma Ebru AKIN, Osman ERSOY

Akut Pankreatit ve Yönetimi
Birol ÖZER

Non-Alkolik Yağlı Karaciğer ve Serebrovasküler Olaylar
Esin KORKUT, Ali ÖZDEN

Hepatosellüler Karsinom Tedavisi
Ümit AKYILDIZ , Kadir Serkan YALÇIN, F. Cansel TÜRKAY

Kolonik Lezyonların Lokalizasyonu İçin Kullanılan Endoskopik Yöntemler
Reskan ALTUN, A. Emre YILDIRIM, Uğur YILMAZ

Tgv

Bizmopen