TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 14/2 | Haziran 2010

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Nikâh Yeniledi
Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir
Halil DEĞERTEKİN, Ali Kemal OĞUZ

Gastroözofagial Reflü: Cerrahi Ne Zaman?
Işılay NADİR, Dilek OĞUZ

Menetrier Hastalığı
Ali Tüzün İNCE, Mesut SEZİKLİ

Wilson Hastalığı: 2010
Vedat GÖRAL

Herediter Hemokromatosiz Tanı Ve Tedavi
Yeter BAYRAM, Cansel TÜRKAY

Protein Kaybettiren Enteropatiler
Erdem AKBAL, Levent FİLİK

Tüberküloz Peritonit
Muhsin KAYA, Feyzullah UÇMAK

Canlı Donörden Karaciğer Transplantasyonu
Benan KASAPOĞLU, K. Serkan YALÇIN, Cansel TÜRKAY

Kronik Böbrek Hastalarında Malnütrisyon Patogenezi Ve Değerlendirilmesi
Hakan Ümit ÜNAL, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK

Tgv

Bizmopen