TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 13/3 | Eylül 2009

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Son Yirmi Beş Yıl ve Sonrası
Ali ÖZDEN

Tıbbın Olmazsa Olmazı Fizik
Muayeneyi İhmal mi Ediyoruz?

Ahmet UYGUN

Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Elmas KASAP, Hakan YÜCEYAR

Postinfeksiyöz İrritabl Barsak Sendromu
Berna BAYRAKÇI, A. Ömer ÖZÜTEMİZ

Kolonun Divertiküler Hastalığı
Benan KASAPOĞLU, Cansel TÜRKAY

Portal Hipertansiyon Fizyopatolojisi ve Güncel Yenilikler
Murat KORKMAZ, Hakan ÜNAL

Karaciğer Destek Sistemleri
Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK, Hakan ÜNAL, Uğur YILMAZ

Hepatik Osteodistrofi
Yeter BAYRAM, Cansel TÜRKAY

Doğumsal Safra Kanalı Kistlerine Genel Bir Bakış
Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKÇU, Ayşe ERDEN

Tgv

Bizmopen