TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/2 | Haziran 2008

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Yeni Bir Umut, Yeni Bir Yol Mutlaka Vardır!
Ali ÖZDEN

Türkiye’de Gastroenterolojinin Kuruluşu Konusunda Doç. Dr. Burhan ŞAHİN ile Bir Söyleşi
Söyleşiyi Yapan: Prof. Dr. Ali ÖZDEN

Bildirileri Kime Bildirelim?
Abdurrahman KADAYIFÇI, Cemil SAVAŞ

Cerrahi Hastalıklar
Prof. Dr. Böyükkişi Ağaoğlu Agayev

Proteomiks ve Gastroenteroloji
Senem Ceren ÖZEN KARATAYLI, A. Mithat BOZDAYI

Karaciğer Sirozunda Gerçek Kas Krampları ve Tedavisi
Emel AHISHALI

Amip, Amebiasis ve İlişkili Hastalıklar
Mustafa YAKUT, Ali ÖZDEN

Sirotik Kardiyomyopati
Erkin ÖZTAŞ, Dilek OĞUZ

Gastrointestinal Stromal Tümörler
Benan KASAPOĞLU, Cansel TÜRKAY

Özofagus Manometrisi Nasıl Yapılır?
Dmitry S. BORDIN, Murat KIYICI, Serhat BOR

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Probiyotiklerin Yeri
Ali ÖZDEN

Yoğurdun Tarihi
Ali ÖZDEN

Tgv

Bizmopen