TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 12/1 | Mart 2008

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Zamanı durdurmak olası değil artık, uyan ki seninde var olduğunu anlasınlar
Ali ÖZDEN

Tıbbın Babası Hipokrat Değil, Mısırlı İmhotep'dir!
Sait KAPICIOĞLU

Osman Barlas Hocam?z...
Leziz ONARAN

Özofageal İntraluminal İmpedans; Yeni bir oyuncak mı, reflünün kitabı yeniden mi yazılacak?
Berna BAYRAKÇI, Elen VAL?TOVA, Serhat BOR

Nonsteroid Anti-İnflamatuvar İlaçlar ve Gastro-İntestinal Sistem
Esin KORKUT, Necip AYTUĞ, Ali ÖZDEN

Kronik Pankreatit Tanım ve Epidemiyoloji
Erkin ÖZTAŞ, Dilek OĞUZ, Erkan PARLAK

Otoimmun Pankreatit
Benan KASAPOĞLU, Cansel TÜRKAY

Güncel Bilgilerimiz Doğrultusunda Hepatorenal Sendrom (HRS)
İsmail Hakkı KALKAN, Erkin ÖZTAŞ, Dilek OĞUZ

Hepatosellüler Karsinomda Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Ozan YAZICI, Kadir BAHAR

Budd Chiari Sendromu
Timuçin AYDOĞAN, Cansel TÜRKAY

Poems Sendromu
Gülseren SEVEN, Naciye ÖZBEK, Selçuk ÖZTÜRK, Zeygam SÜLEYMANOV, Ozan YAZICI, Ali ÖZDEN

Tgv

Bizmopen