TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/4 | Aralık 2007

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Bu Ülkede Her Yerde Sorun Varsa Çözümü de Vard?r, Ak?l Varsa!
Ali ÖZDEN

Barrett Özofagus
Mehmet BEKTAfi, Yusuf ÜSTÜN, Ali ÖZDEN

?rritabl Barsak Sendromuyla ?nflamatuvar Barsak Hastal??? Aras?ndaki ?li?ki
Hülya ÇET?NKAYA, Onur AYDINLI

Malabsorbsiyon
Z. Mesut Yal?n KILIÇ, Yasemin ÖZDER?N ÖZ?N

Mezenterin Benign Fibröz Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonlar?
Sabite KAÇAR, Yasemin ÖZDER?N ÖZ?N, Zeki Mesut Yal?n KILIÇ, Sedef KURAN

Zoonotik Enfeksiyonlar
Fuat EK?Z1, Emine KAM?LO?LU2, Ali ÖZDEN3

Nörofibromatoziste Anemi ve Gastrointestinal Sistem Tutulumu
Yusuf BOZKU?, Mehmet BEKTA?, Ali ÖZDEN

Antifosfolipid Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Yasemin ÖZİN, Sedef KURAN, Sabite KAÇAR

Çocukluk Çağı Safra Kesesi Hastalıklar?
Gonca ÜSTÜNDA⁄, Nurten GİRGİN

Non-Alkolik Yaşlı Karaciğer Hastalığında (NAYKH) 2008'de Tedavi Nasıl Olmalıdır?
Ahmet UYGUN

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Levent FİLİK

Yoğurt Nedir?
Ali ÖZDEN

Tgv

Bizmopen