TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/3 | Eylül 2006

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Sık Gözlenen Fakat Nadir Rapor Edilen Endoskopik Bir Bulgu: İnlet Patch (Heterotopic Gastrik Mukoza)
Esin KORKUT, Ferahim MEMMEDZADE, Ali ÖZDEN

Çölyak Hastalığı
Ebru UZ, Cansel TÜRKAY

Nozokomiyal Diyare
Yaşar NAZLIGÜL, Cemil GÜL

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Endoskopik İzlem
Belkıs ÜNSAL

Otoimmun Hepatit ve Varyantları
Ethem Turgay CERİT, Cihan YURDAYDIN

Kronik Karaciğer Hastalıklarında Transabdominal Ultrasonografi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
Sabite KACAR, Mahmut KACAR, Bülent ÖDEMİŞ, Sedef Özdal KURAN

Yaşlanma ve İmmun Sistem
Nuran TÜRKÇAPAR

1908 Nobel Tıp Ödülü
Ali ÖZDEN

Tgv

Bizmopen