TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/2 | Haziran 2002

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında radyolojik ve patolojik özellikler
Mustafa CANKURTARAN, Serap ARSLAN

Alkolik karaciğer hastalığında klinik bulgular ve tanı
Şahin ÇOBAN, Ali ÖZDEN

Kronik hepatit C enfeksiyonunda hepatit C virüs genomu amino asit polimorfizmi ve kalıcı virolojik yanıt ilişkisi
Hikmen AKKIZ, Fatih Y. IŞIKSAL

Şilöz asit
Bülent ÖDEMİŞ, Osman YÜKSEL, Erkan PARLAK

Okkült gastrointestinal kanamalar
Aysun BOZBAŞ, Özlen ATUĞ, Erol AVŞAR

İrritabl barsak sendromu
Nuri KARAMAN, Cansel TÜRKAY

Kolorektal kanser taramasında algoritma
Vedat GÖRAL

Laboratuvar güvenliği
Kemal AKIN, Salih CESUP

Nonradyoaktif izotopların gastroenterolojide kullanımı
Şebnem TUĞCU, Ali ÖZDEN

Çekirdek
Tolunay BEKER

Tgv

Bizmopen