TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/4 | Aralık 2003

Güncel Gastroenteroloji Dergisi

Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.

Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.

Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.

Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır. Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI

Makaleler

Ülseratif Kolitte Piyoderma Gangrenosum ve Psöriasis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Önder ÇOLAKOĞLU, Bengür TAŞKIRAN, Belkıs ÜNSAL, Kadir AKSÖZ, Gazi YÖRÜK, Zafer BUYRAÇ, Nafi YAZICIOĞLU, Sibel BERKMEN

Sjögren Sendromu ve Gastrointestinal Sistem
Cem ŞAHAN

Gastrointestinal Sistem Kanama Odaklarının Sintigrafik Yöntemlerle Deteksiyonu
Rıza ŞEFİZADE, Aslı AYAN (DEMİRER), Metin KIR

Submukozal Lezyonlara Yaklaşım ve Endoskopik Ultrasonografi
Levent FİLİK, Dilek OĞUZ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK

Kolon Polipleri ve Kromoendoskopi
Ali Tüzün İNCE, Oya ÖVÜNÇ

Perianal Crohn Hastalığı
İlter ÖZER, Cüneyt KAYAALP

Kolestatik Karaciğer Hastalıklarında Doğal Seyir ve Prognostik İndeksler (1)
Ömer ŞENTÜRK, Süleyman URAZ

Kolestatik Karaciğer Hastalıklarında Doğal Seyir ve Prognostik İndeksler (2)
Ömer ŞENTÜRK, Süleyman URAZ

Fulminan Karaciğer Yetmezliği-I (Etyopatogenez ve Klinik)
Fatih Yüksel IŞIKSAL

Fulminan Karaciğer Yetmezliği-II (Prognoz ve Tedavi Seçenekleri)
Fatih Yüksel IŞIKSAL

Kronik Pankreatitte Ağrı Tedavisi
İrfan KORUK, Senem KORUK, Burhan ŞAHİN,

Laboratuvar Ortamlarında Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları
Gülnur TARHAN

Tgv

Bizmopen